Trzymaj formę

 

trzymaj formę logo

 

Od 1 września 2014 roku nasza szkoła Gimnazjum w Gnojnie po raz kolejny przystąpiło do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu ,,Trzymaj Formę” organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku Zdroju.

Koordynatorem programu  są

Renata Wdowicz

Aldona Radwańska

CEL GŁÓWNY:

Zwiększenie świadomości uczestników Programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka
  • Kształtowanie postaw i zachowań z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną
  • Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich

ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie klas I – III gimnazjów